http://www.kayagruplojistik.com
kaymaklı mahallesi deliklitaş mevkii kaya garajı -trabzon
tel:+90 462 325 70 73

KAYA GRUP LOJİSTİK.

Liman içi yük boşaltımı ve gemi yükleme işleminde aracılık hizmeti verir.

KAYA GRUP LOJİSTİK.

Çeşitli yüklerin depolanması yüklenmesi ve nakliye edilmesini sağlar.

KAYA GRUP LOJİSTİK.

Konteynerların gemi içi ve ambarlar arası nakliyesini, konteyner taşımacılığını sağlar.

KAYA GRUP LOJİSTİK

Kaya Grup Lojistik, gemiye yüklenmiş olan konteynerlerin, gemiden karaya, karadan tekrar gemiye yüklenmesi ile oluşan yer değiştirme shifting hizmetlerinin gerçekleştirilmesine , yükün, rıhtım ve geçici depolama yerlerinden alınıp, gemi veya bordasına getirilmesi, yüklenmesi, geminin ambar veya güvertesine indirilmesi, yükleme- boşaltma lashing hizmetlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmektedir..

Kaya Grup Lojistik, geniş alanları ile antrepo aracılık hizmeti vermektedir.Ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına gelen anterpo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın (yükün veya konteynerın), barındırılması amacına uygun kurum kuruluş ve şirketlerce antrepo alanında barındırma işlemini gerçekleştirmesidir. Kaya grup lojistik olarak bu koşul ve niteliklere sahip antrepo hizmeti veren Trabzon limanında firmaların adına aracılık hizmeti vermektedir..

Le lapin blanc needs to be follow! Did you know this?
kaya grup lojistik